המהפכה נגד קרינה סלולארית בעיצומה

המהפכה נגד קרינה סלולארית בעיצומה.

לפני כחודש הועדה הרוסית והארופאית לבטיחות בקרינה הזהירו מפני השימוש בטלפונים סלולאריים. זה המשיך בהחלטת הועדה לחקר הסרטן של ארגון הבריאות העולמי וכעת התהליך ממשיך עקב פגישתם של נציגי ארגוני חולים ונציגים של ארגון הבריאות העולמי. מהפגישה מצטיירת תמונה חיובית באשר להכללת הרגישות לקרינה ברשימת המחלות של ארגון הבריאות העולמי.  פעולה זו היא המשך המגמה של הכרה בנזקים של קרינה בלתי מייננת והשפעות סביבתיות נוספות.

  להלן סיכום הפגישה:  win.infoamica.it/engart.asp

פורסם ב:12.12.2017 | anova