השתתפות בכנס ארצי חידושים, בטיחות, מיגון וקרינה אלקטרומגנטית 2019

בואו לבקר אותנו בכנס הארצי חידושים, בטיחות, מיגון וקרינה אלקטרומגנטית 2019

  הבדלים בין שדות אלקטרומגנטיים, קרינה, וקרינה מייננת

 הפחתת קרינה ממתקני חשמל, ELF ותקשורת RF

אשר יערך ב 23.06.19 במלון דן פנורמה תל אביב 

הנושאים לסדר היום 

הבדלים בין שדות אלקטרומגנטיים, קרינה וקרינה מייננת

שדה מגנטי ושדה חשמלי/ השדה המגנטי של כדור הארץ

מתקני חשמל כמקור לשדות אלקטרומגנטיים

רמת החשיפה המומלצת ביחס לזמן החשיפה

עקרון הזהירות המונעת/ תכנון אופטימלי של מתקני חשמל

איפוס כגורם לשדות מגנטיים

פתרונות מעשיים להפחתת שדות אלקטרומגנטיים

 

מיגון קרינה אלקטרומגנטי, תכנון מיגון קרינה בלתי מייננת לפרויקטים

יעילות המיגון  סוגי מיגון  פאסיבי, אקטיבי, חוק הקרינה , מדידות קרינה ממקורות חשמל ELF מיגון ארונות, חשמל, חדרי שנאים, UPS

נוהל מדידת שדה מגנטי בתחום תדר ELF  ברכבים

חידושים 2019 מרחקי בטיחות מקווי חשמל /נוהל מדידה שדה מגנטי

מרחקים בין ממתקני חשמל  לבניינים

קווי מתח גבוה מיגון מוסדות חינוך, חיזוי קרינה פתרונות.

אנטנות סלולריות, מדידות קרינה ממקורות שידור RF, קרינה רדיו , תחנות דלק, ציוד רפואי, הספקטרום האלקטרומגנטי, חידושים בתחום הקרינה/בדיקות קרינה במוסדות חינוך, מיגון קרינה במפעלים, כללים לדיווח לגופים רגולטורים/ציוד מדידת קרינה –  נקודות כשל באשור.

היבטים כלכליים ירידת ערך  עקב קרינה, מקורות קרינה נפוצים במבנים, פתרונות אפשריים פיקוח ובקרת  ביצוע, אמצעים לבדיקת קרינה בשטח.

 בנייה ירוקה, תכנון אופטימלי בחשיפה מינימלית למפגעי סביבה, ביצוע שינוים תוך כדי תכנון/ בנייה במידה והתגלו מפגעים,

חוק הקרינה 2006 ותקנותיו 2009, נותן הסמכויות בנושאי קרינה בלתי מייננת,  מ.להגנת הסביבה, ההתייחסות לקרינה כאל מפגע סביבתי ולפי החוק בתקן ה-RF התייחסו לכולם כאל ה"ציבור הרחב". לעומתו ב- ELF לא תוקן תקן ולכן פועלים על פי המלצות.
מאירופה/ בדרך לישראל הנחיית תקן לחשיפת עובדים 2013/35/EU  במקומות עבודה, תקן חשיפה לעובדי קרינה ELF/ RF במשרד הכלכלה המוסד לבטיחות וגהות.

  • הרגולציה באירופה בעיצומה, עד סוף שנת 2020 כל המדינות יפעלו בהתאם לתקן.

מהם השינויים ומה צפוי להשתנות הערכות פתרונות ?

 

פורסם ב:08.07.2020 | shiran