קרינה בלתי מייננת - מה חשוב לדעת

קרינה בלתי מייננת

עם התקדמות הטכנולוגיה, בני האדם מוקפים יותר ויותר בקרינה אלקטרומגנטית בתדרים שונים ובעוצמות שונות.

הבניינים שאנו חיים בהם ועובדים בהם עלולים לעיתים להוות מקור משמעותי לרמות שונות של קרינה אלקטרומגנטית, הן בסביבת המבנים והן מתוכם.

בשנים האחרונות ניתן לראות שיפור מסוים ביחס לנושא הקרינה האלקטרומגנטית הנפלטת ממקורות שונים מצד מוסדות ממשלתיים כגון המוסד לבטיחות וגהות והמשרד להגנת הסביבה, אשר מפרסמים מידע בנושאי קרינה, רמות חשיפה מומלצות וכדומה.

קרינה בתדר נמוך מאוד – ELF הינה קרינה אשר מאופיינת כקרינה בתדר רשת החשמל ומקורותיה העיקריים הינם חוטים אשר זורם בהם זרם חשמלי, לוחות חשמל ותחנות השנאה.

בנוסף, ע"פ התקן הישראלי ת"י 5281 לבנייה ירוקה, בכדי לעמוד בתו התקן לבניה ירוקה יש לעמוד בדרישות גם בתחום הקרינה.

מתוך ת"י 5281 יולי 2011, חלק 3, בנייה בת-קיימה – דרישות לבנייני משרדים 5.16:
"מטרה: קרינה אלקטרומגנטית וקרינה מיקרו-מגנטית, מטרה: לספק הגנה מפני הנזקים הבריאותיים הכרוכים בחשיפה לקרינה אלקטרומגנטית ומיקרו-מגנטית בעוצמות גבוהות."

"קריטריונים להערכה: תיערך בדיקה בתוך הבניין לאיתור קרינה מסווגת ממקורות של מתקני שנאים ומרכזי הולכה או\וגם תמסורת חשמל, ויתקבל אישור כי הקרינה אינה גבוהה מהמותר לפי המלצות המשרד להגנת הסביבה." 

השדה האלקטרומגנטי

השדה האלקטרומגנטי (EMF) הינו שדה פיזיקאלי אשר מתפתח מתנועת מטענים חשמליים, מטען נייח יגרום להתפתחות שדה חשמלי בלבד באזור הסובב אותו, השדה המגנטי יתפתח ברגע שאותו המטען יתחיל לנוע (זרמים חשמליים), דבר שיגרום להתפתחות שדה חשמלי ומגנטי סביב המטען.

האינטראקציה ההדדית בין השדה החשמלי והמגנטי מאפשרים את התפתחות השדה האלקטרומגנטי אשר מתפשט במרחב בצורה אין-סופית.

כפי שראינו, השדות החשמליים והמגנטיים הינם היסודות של השדה האלקטרומגנטי, הדרך שבה המטענים והזרמים מגיבים עם השדה האלקטרומגנטי מתוארים על ידי חוק לורנץ (Lorentz force law) ומשוואות מקסוול (Maxwell's equations).

 אחד המאפיינים העיקריים של ה-EMF הוא תדירות השדה או לחלופין אורך הגל שלו, הקשר ביניהם מוצג כ: כאשר הינו תדירות הגל,   אורך הגל ו- הינו מהירות האור בריק, ניתן לראות כי אורך הגל ותדירות הגל קשורים בקשר הפוך זה לזה. 

השדות החשמליים והמגנטיים קשורים זה לזה, מאונכים זה לזה ותנועתם במרחב 

הווקטורי אפשרי למדוד באמצעות סימולציית Matlab:

חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית וספי החשיפה המומלצים

נכון להיום, אין במסגרת חוק הקרינה הבלתי מייננת תקנות הקובעות סף לעוצמת השדה האלקטרומגנטי המושרה על ידי קווי חשמל ומכשירי חשמל (ELF).
חשיפה לשדות מגנטיים בתדר 50 הרץ הוגדרה כגורם "מסרטן אפשרי" ומתייחסת לקבוצה B2 בדירוג השלישי של חומרים מסרטים וחשודים כמסרטנים.
על פי ההמלצות של ארגון הבריאות העולמי
(ICNIRP – International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) לגבי רמות החשיפה המותרות אל שדות חשמליים ומגנטיים בתדרי ELF (נכון לתאריך 17 לאוקטובר 2010),
רמת החשיפה המרבית המומלצת לכלל הציבור הינה 2000mG, יש לציין שהמלצות הארגון הוקלו להנחיות הקודמות אשר עמדו על 1000mG. 
חשיפת הסף המותרת לשדות אלקטרו-מגנטיים בתחום ה-ELF  מתחלקת לשתי קבוצות התייחסות: הציבור הרחב וציבור העובדים.

עבור כלל האוכלוסייה:
ההנחיות עבור קבוצה זו מתייחסות לאנשים בכל הגילאים וסף רמת החשיפה משתנה ממצבו הבריאותי של הפרט.
לרוב, אנשי הציבור אינם מודעים אל חשיפתם לקרינה משדות אלקטרומגנטיים ונתון זה מהווה בסיס לאימוץ ספי חשיפה מחמירים יותר עבור כלל הציבור.

עבור ציבור העובדים:
ההנחיות לחשיפה תעסוקתית מתייחסות למבוגרים החשופים לקרינה במקומות עבודתם כאשר הרמות משתנות עם הזמן.
ההתייחסות של ICNIRP  היא עבור שדות מגנטיים בנעים התחום התדרים: 1Hz-30KHz , בדרך כלל מדובר בתנאי עבודה ידועים ומשכי חשיפה ידועים בשל הפעולות הצפויות אותם העובד עתיד לבצע.
רמות החשיפה מוגבלות לעובדים במהלך ביצוע המטלה ותלויות במשך זמן החשיפה אל הקרינה.[4]

קווים מנחים אל המלצות החשיפה המותרות על פי ICNIRP:

ארגון הבריאות העולמי מבצע הבדלה בין ההשפעות הקרינה על מערכת העצבים המרכזית (CNS) – הראש, לבין מערכת העצבים הפריפריאלית (PNS) – שאר הגוף, כאשר ניתנות הגבלות שונות עבור כל אזור.
ICNIRP מספקת רמת ייחוס לחשיפה כאשר רמות אלה אינן רמות החשיפה הממשיות אלא קווים מנחים אשר מורים על הצורך להתחיל ולשקול לנקוט בפעולה.
רמות הייחוס מבוססות על ההשפעה החמורה יותר בתדר הנבדק עבור CNS ו-PNS, כאשר בעבור תדר של 50Hz הכללים נקבעים על פי ה-CNS.
רמות הייחוס נקבעות מתחת לעוצמת השדה הממשית הנדרשת אשר תיצור את רמת החשיפה המינימלית המומלצת.[7]

מדידות קרינה בלתי מייננת 

  1. בתחום קרינה בלתי מייננת נכללים אלפי מוקדי שידור של מערך הטלפוניה הסלולרית, בזק, מערך כבלי החשמל, תחנות  השנאה, קווי מתח עליון / על חברת החשמל ועוד.
  2. המשרד להגנת הסביבה מסמיך חברות בעלות היתר המשרד להגנת הסביבה לביצוע מדידות קרינה/ רשימת חברות שיש להם היתר לביצוע מדידות קרינה בתחום הסלולר ורשת החשמל. כולל מספרי ההיתר ותוקפו.ההיתרים הנם בתוקף לשנה.מפורסמים באתר הגנת הסביבה 
  3. בדיקות תקופתיות מתבצעות לכל מוקד שידור לפחות פעם בשנה ע"י חברות שקיבלו היתר מהמשרד להגנת הסביבה לבצע סקר הערכת סיכונים  ומדידות בשטח. תוצאות המדידות מועברות למשרד.

קראו גם על: בדיקות קרינה | מד קרינה

פורסם ב:08.08.2020 | shiran