המלצות ספי החשיפה המותרים לכלל הציבור מתוך הטבלאות של ICNIRP

המלצות ספי החשיפה המותרים לכלל הציבור מתוך הטבלאות של ICNIRP:

המלצות הבסיס:
עוצמת השדה החשמלי לחשיפה באזור ה-CNS של הראש:0.02V/m.
עוצמת השדה החשמלי לחשיפה בכל הגוף: 0.4V/m .

עבור שדות חשמליים:
רמת הייחוס על פי ICNIRP: 5kV/m.

עבור שדות מגנטיים:
רמת הייחוס על פי ICNIRP: 0.2mT.[7]

המלצות ספי החשיפה המותרים לציבור העובדים מתוך הטבלאות של ICNIRP:

המלצות הבסיס:
עוצמת השדה החשמלי לחשיפה באזור ה-CNS של הראש: 0.1V/m.
עוצמת השדה החשמלי לחשיפה בכל הגוף: 0.8V/m .

עבור שדות חשמליים:
רמת הייחוס על פי ICNIRP: 10kV/m.

עבור שדות מגנטיים:
רמת הייחוס על פי ICNIRP: 1mT  

המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן IARC:

ארגון IARC  קבע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על 2mG=0.2uT  הם "גורם אפשרי לסרטן", החשיפה לשדות האלקטרומגנטיים מסווגת כדרגת סיכון 3 – מסרטן אפשרי לאנשים   

ארגון הגיהותנים הממשלתיים התעשייתיים בארצות הברית (ACGIH) קבעו את הערכים המותרים של חשיפה תעסוקתית מרבית מותרת – TLV-TWA  עבור קרינה בלתי מייננת בתדר נמוך ELF.
כאשר TLV – ערך סף גבולי, ערכי ה- TLV  הם ערכים מנחים, TWA – ריכוז ממוצע למשמרת עבודה בת 8 שעות, בדרך כלל נמוך מערך הגבול העליון ((Ceiling value לכן בחלק משעות העבודה הוא עשוי להיות גבוה מה-TWA  הנתון אולם בכל מקרה אסור שיעלה על הריכוז העליון.

עבור חשיפה תעסוקתית:

חשיפת עובדים לקרינה אלקטרומגנטית נתונה להגבלות מכוח "תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניתור סביבתי וביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א – 2011, תקנות ארגון הפיקוח על העבודה נגזרות מתוך נתוני החשיפה של ACGIH.
רמות החשיפה התעסוקתית בתדרים נמוכים מאוד בין 1-300Hz לא יחרגו מערך הסף העליון  ((Ceiling value המוצג בנוסחה הבאה:

כאשר f הוא התדר ב-Hz ו- BTLV הוא השטף המגנטי ביחידות mT .

לפי חישוב זה, החשיפה התעסוקתית לא תחרוג מהגבול העליון של 1.2mT=12G=12,000mG

ערכי תקרה מירביים אלה, לתדרים מ-30Hz-30kHz, מייצגים את ערכי החשיפה של חלק מהגוף ושל כל הגוף כאשר השטף המגנטי בתדר 50Hz הוא 12G.
ערכי החשיפה המותרים יכולים לגדול במכפיל של 10 כאשר מדובר בכף היד ופיסת הרגל ובמכפיל 5 כאשר מדובר בחשיפת הזרועות והרגליים.

יש לציין שעבור עובדים הנושאים קוצב לב רמות החשיפה המומלצות לא מבטיחות היעדר הפרעות לקוצב הלב.[4]

עבור חשיפה של כלל האוכלוסיה:

המשרד להגנת הסביבה נוקט במדיניות ה"זהירות-המונעת" בכל הקשור לחשיפה אל שדות מגנטיים בעוצמה של 2mG למשך זמן חשיפה של 24 שעות 

ההמלצות אשר אומצו על ידי המשרד להגנת הסביבה:

המלצות ICNIRP כיום עוסקות בשהיית הציבור בעוצמת שדה של 2000mG ושהייה תעסוקתית בעוצמת שדה של 5000mG ללא מגבלת זמן, כאשר בישראל אין תקן המגביל את השהייה בשדה מגנטי. יש לציין כי המלצות ICNIRP  אינן תקן ולא ניתן להתייחס אל הסף המומלץ כאל מגן בטוח בפני נזקי גוף, הסיבה היא שהמלצות אלה לא התבססו על ניסויי בטיחות אלא על ניסויים אשר בדקו את יצירת הזרמים בגוף כתוצאה מחשיפה אל רמות גבוהות מאוד של שדות מגנטיים.
0.4mG נחשבת לעוצמת שדה מגנטי מוצעת בבית, המשרד להגנת הסביבה התבסס על המלצות ICNIRP  וה-WHO  לחשיפה אקוטית של הציבור לדקות ספורות לשדות מגנטיים בעוצמה אשר לא עולה על 2000mG, וחשיפה תעסוקתית עד-5000mG.
לפי עיקרון הזהירות המונעת, בשנת 2001, הוריד המשרד להגנת הסביבה את הסף המותר לחשיפה כרונית של הציבור לעוצמת שדה אשר לא תעלה על 10mG.
קביעת סף זה נבעה מהעובדה כי סף נמוך יותר יגרור שינויי תשתית יקרים.
בשנת 2004, כחלק מאימוץ המלצות IRAC, המשרד להגנת הסביבה הוריד את סף החשיפה הכרוני המותר לכלל הציבור פעם נוספת לערך אשר לא יעלה על 2mG עבור שהייה של 24 שעות, יש לציין כי WHO מכיר בסף חשיפה מותר של 3mG. 

בשנת 2013, שונה סף החשיפה המרבי, ונכון להיום משרדי הבריאות והגנת הסביבה הציעו כי סף החשיפה הממוצע המותר ל-24 שעות בתנאי צריכת חשמל אופייניים מרביים הוא 4mG לגבי חשיפה רצופה וממושכת המוגדרת כחשיפה של מעל 4 שעות בכל יממה ומעל 5 ימים בשבוע, 2mG סף החשיפה הממוצע המותר על פני שנה ו-2000mG סף החשיפה המותר בחשיפה קצרת מועד.

על פי עקרון הממוצע של 4mG של משרדי הבריאות והגנת הסביבה, המדיניות הנהוגה היא שבמקומות עבודה בהם שוהים עובדים במשך 8 שעות, מומלץ לא להיות חשופים לשדה מגנטי העולה בעוצמתו על 10.4mG.
המלצה זו מתבססת על חישוב המניח חשיפה ל-0.4mG למשך 16 שעות חשיפה בבית ובתוספת 10.4mG המומלצים ל-8 שעות עבודה מתקבל סף החשיפה המומלץ ל-24 שעות של 4mG, יש לציין כי בעבור אדם הנמצא במקום עבודתו יותר מ-8 שעות, סף החשיפה יהיה נמוך מ-10.4mG.
זמן השהייה המומלץ בהתאם לעוצמת הקרינה במקום העבודה מוצג בטבלה מטה 

עוצמת שדה (mG)

4

6.9

8.3

10.4

11.9

13.9

16.6

20.8

27.7

41.6

83.2

משך החשיפה (Hr)

24

12

10

8

7

6

5

4

3

2

1

קראו גם על: מד קרינה | בדיקות קרינה

פורסם ב:08.08.2020 | shiran