קופסאות מסוככות

חברת דולב מובילה בתכנון הנדסת אנוש,עמידה בתאימות אלקטרומגנטית תחזוקתיות ובטיחות
חברת דולב מובילה בתכנון הנדסת אנוש,עמידה בתאימות אלקטרומגנטית תחזוקתיות ובטיחות תכנון ייצור קופסאות סיכוך
ותכנון הקופסא בכל גודל ונפח נידות הפעלה ותחזוקה
בהתאם לעקרונות הנדסת אנוש, תחזוקתיות ובטיחות מירביים. התכנון מאפשר קלות הפעלה תוך עמידה בדרישות הלקוח .
הגנה בפני דוא"מ
להגנה בפני דוא"מ (דופק אלקטרומגנטי) מודלי הגנה מיוחדים ותאימות להקשחת הציוד
בטיחות הציוד סיכוני חשמל ואנרגיה
דגש מיוחד לבטיחות הציוד-מערכות ומכשירים הניזונים ממתח חילופין ומתח צברים.ציוד תקשורת ועמידות בפני סיכונים
עמידות למכות חשמל (Shock ) ועמידות בפני קצר תקן ישראלי המוזן מרשת החשמל.
בטיחות בפני סיכונים למפעיל ולאנשי השירות .
ייצור
שיטות הייצור של דולב מאפשרות עבוד שבבי בכל הרמות הנדרשות. וע"פ שרטוטים ישימים.
עיבוד השבבי .ו/או חריטה יבוצע ויבוקר בצורה שתמנע שינויים ונזקים בתכונות המכניות של החומרים.
דגש מיוחד לחומרים שונים העלולים להשפיע על אורך החיים של המוצרים.
כולל תנאי עבודה וסינון מהפרעות חיצוניות כגון: מסנני חשמל /115VAC230/380 ,DC ,
מסנני תקשורת נתוניםI/או ,מסנני החלפות אוויר (חלות דבש)
לחץ אוויר ,חנקן , מדידת טמפרטורה, ציוד רגיש ועוד...
הגנה: חום, רעלים, הקרנות , אלקטרומגנטיות, חזותיות ואחרים.