קרינה מקוויי מתח

חברת דולב עם שיטה ייחודית להנחתת שדה המגנטי (קרינה) סביב אזורים מאוכלסים הינה שיטת מיגון אקטיבי,
בשיטה זו ניתן להגביל את השדה המגנטי של גל המקור על ידי שימוש ביצירת שדה מגנטי נוסף אשר זהה בגודלו של השדה המגנטי המקורי אולם הפוך בכיוונו.
שדות הפוכים אלו נוצרים בדרך כלל על ידי זרמים חשמליים אשר מוזרמים אל סלילים אקטיביים, סלילים אלה יוצרים את השדה המגנטי בכיוון הפוך אל כיוון גל המקור.
המיגון האקטיבי אפקטיבי הגבלת קרינה (שדות מגנטיים) בסביבת קווי מתח עליון / גבוה שכן קווי מתח אלה מהווים מקור קרינה אחיד ומשתנה רק בהתאם להולכת זרם עיי חברת חשמל

מערכת מיגון אקטיבי, יש לייצר לולאה מרובעת המוליכה זרם וכך למעשה תגרום להתפתחות שדה מגנטי בלולאה המוליכה,

מערכת המיגון האקטיבית תלויה במאפייני השדה הפוגע וביכולת של המערכת המייצרת את השדה הנגדי לעמוד במאפיינים אלה בכדי שתתקבל הנחתה משמעותית של השדה.
איור 18 מציג סימולציה של השדה המגנטי המתפתח על קו מתח גבוה כפונקציה של המרחק, קו המתח הגבוה הינו קו מסוג 400kV medium L12, בעל שיכול פאזות תלת-פאזי בתצורת T-ryb/byr, גובה המדידה 1m מפני הקרקע ולהלן תוצאות הסימולציה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתוך תוצאת הסימולציה ניתן לראות כי עוצמת השגה המגנטי המקסימאלית בקו המתח הגבוה היא 12.185uT, במרחק חישובי של כ 10 מטרים מקו המתח תוצאות הסימולציה 9.55uT ובמרחק חישובי של כ 20 מטרים מקו המתח תוצאת הסימולציה הינה 4.62uT.
איור 19 מציג סימולציית Matlab של עוצמת השדה המגנטי אשר המערכת צריכה לספק על מנת להנחית את גל המקור לעוצמה של כ- 2mG (עוצמת השדה המגנטי המומלצת על ידי ארגון ה-IRAC) במרחק של 20 מטרים מגל המקור,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפי איור 19 ניתן לראות כי תוצאות הסימולציה אכן מניבות תוצאות מספקות במרחק של כ-20 מטרים מקו המתח הגבוה.

איור 21 מציג את עקרון העבודה של מערכת המיגון האקטיבית:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התקנת המערכת דורשת הכנות מקדימות , חברת דולב אלקטרומכניקה מבצעת את כל ההכנות הנדסיות התאורטיות ,בין היתר ביצוע ניתוח השטח המיועד למיגון בפני קרינה מגנטית וביצוע מדידות על מנת לדעת היכן יש למקם את חיישני המדידה על מנת להקנות למערכת יעילות מרבית בהנחתת השדה לערכים המקובלים. כמוכן כל התכנון הקונסטרוקטיבי של רכיבי המערכת תוך שימת דגש על חוק החשמל ,וחוקי עזר עירונים

מדידות לפני ואחרי יישום המיגון האקטיבי: המדידות המוצגות בוצעו לפני יישום המערכת האקטיבית ולאחר יישומה, המדידות בוצעו באמצעות ציוד למדידה ישירה של שדה מגנטי וחשמלי לתדר נמוך כאשר המדידה בוצעה בתנאים של צריכת זרם מקסימאלית על מנת לאמוד את עוצמת הקרינה ואפקטיביות המיגון עבור המקרה החמור ביותר. ציוד המדידה: מד סיכוני קרינה תוצרת חברת PMM דגם EHP50C, לתחום תדר 5Hz  - 100kH.
המדידות המוצגות הינן מדידות מחושבות אשר בוצעו באמצעות מערכת המיגון האקטיבית כאשר רמות השטף המגנטי לפני יישום המיגון הינם הרמות בפועל ורמות השטף המגנטי לאחר היישום הינן הרמות אשר המערכת תוכל להגיע אליהן בהינתן אופי הכיול של המערכת.
המדידה המחושבת הראשונה אשר מוצגת בוצעה בחלקו הצפוני של המבנה אל מול מרכז קו המתח הגבוה בגובה של 1 מטר מעל פני הקרקע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חברת דולב הינה החברה היחידה בישראל שיכולה לתת מענה מערכת מיגון אקטיבית
 לקרינה מקווי מתח גבוה של חברת חשמל

בישראל הוקמו 10 מערכות מיגון אקטיביות כבר משנת 2007