בודקים קרינה בגני ילדים בחיפה

בודקים קרינה בגני הילדים בחיפה

איגוד ערים חיפה החל לבדוק קרינה במאות גני ילדים בעיר. מדובר בפרויקט רחב היקף למדידת קרינה אלקטרומגנטית, שמקורה במתקני חשמל. מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה: ילדים הם אוכלוסייה הרגישה באופן מיוחד להשפעות סביבתיות לכתבה המלאה לחץ כאן.

פורסם ב:23.10.2020 | anova