ההורים משביתים את גן חרוב בתל אביב

הורים לילדים בגן ישביתו אתו מחר בגלל חריגה ברמת הקרינה של שנאי הצמוד למבנה. דורשים מהעירייה לגדר את חצר המשחקים בגן

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3830021,00.html


פורסם ב:23.10.2020 | anova