הרשתות האלחוטיות: הם הן סכנות באוויר?

הרשתות האלחוטיות: הם הן סכנות באוויר?

התרגלנו לנוכחות האינטרנט האלחוטי בכל בית קפה וברוב הבתים, אבל ייתכן שהקרינה שנפלטת פוגעת בבריאות?

http://www.nrg.co.il/online/29/ART1/972/248.html

פורסם ב:31.10.2020 | anova