השפעת גלי רדיו על תפקוד הלב

ד"ר מגדה חוואס מסבירה אודות השפעת גלי רדיו על הלב והנזקים שנגרמים לו עקב חשיפה.  

חדש מאת ד"ר מגדה חוואס!!!  07.01.2012 

פורסם ב:20.10.2019 | anova