השפעת גלי רדיו על תפקוד הלב

ד"ר מגדה חוואס מסבירה אודות השפעת גלי רדיו על הלב והנזקים שנגרמים לו עקב חשיפה.  

חדש מאת ד"ר מגדה חוואס!!!  07.01.2012 

פורסם ב:31.10.2020 | anova