חשמל מלוכלך בעברית

"ספר זה נכתב בניסיון בהול להזהירכם מפני מה שלטעמי הוא סיכון בריאותי גלובלי, מעשה ידי אדם. בשנות ה-80 של המאה ה-19, כשהחל לראשונה תומס אדיסון לרשת את העיר ניו-יורק במערכת הזרם הישיר שלו, הוא העניק לנו את קסמם של האור, החום והאנרגיה החשמלית, אך בד-בבד פתח תיבת פנדורה של חולי ומוות שאת מימדיה רק כעת אנו מתחילים להבין". מתוך חשמל מלוכלך ד"ר סמואל מילהאם

פורסם ב:21.04.2018 | anova