חשש: במחצית מבתי הספר יש קרינה מסרטנת

במרכז גילו קרינה ברמה של עד אלפי אחוזים מעל המותר. מקור הקרינה: ארונות החשמל. המצב דומה בכל הארץ http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/970/382.htmlפורסם ב:31.10.2020 | anova