ערכי סף לחשיפה לקרינה בלתי מייננת

  תאריך עדכון: 21/01/2009

קרינה בלתי מייננת, הנקראת גם קרינה אלקטרומגנטית, נמצאת בכל מקום. מקורות הקרינה הם: מקורות טבעיים (קרינה קוסמית), מתקני שידור, מתקני רשת החשמל, לייזרים ומקורות אור נראה ובלתי נראה אחרים. באופן טבעי כל אחד רוצה לעשות שימוש במקורות קרינה אלו המאפשרים לקיים תקשורת ולצרוך חשמל מבלי שיהיה חשוף לקרינה.

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=saf_krina&enZone=saf_krina

 

 

ערכי סף לחשיפה לקרינה בלתי מייננתפורסם ב:23.10.2020 | anova