שדות אלקטרומגנטים בתדרי רדיו מסרטנים!- משרד הבריאות

בתאריך 31.05.11  ארגון הבריאות העולמי/ הסוכנות הבינ"ל לחקר הסרטן קבע ששדות אלקטרומגנטיים בתדר רדיו מסרטנים לבני אדם ולילדים בפרט.  

  ראו לשון ההחלטה:בעקבות החלטה זו  של אררגון הבריאות העולמי משרד הבריאות ישקול להגביל סלולארי לילדים

,7340,L-4076696,00.html','','resizable=yes,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no'))">YNET - חדשות הבריאות: משרד הבריאות ישקול להגביל סלולארי לילדים.

פורסם ב:31.10.2020 | anova