מתוך דו"ח מבקר המדינה על קרינה בלתי מייננת - 11/2007