IEEE - מתמודדת עם תדרים גבוהים בקווי החשמל

IEEE היא אגודת מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה העולמית. בין תחומי פעילותו הרבים אחראי הארגון על קביעת התקנים הבסיסיים הקובעים את אופן פעולתם של מכשירי הטלפון הסלולריים ומכשירי הטלוויזיה שברשותכם.האגודה ניסחה יותר מ-900 תקנים פעילים, שמיושמים בין היתר בייצור מכשירי המיקרוגל והתקני הבלוטות' המצויים בכל בית. בתקופה זו IEEE מפתח סטנדרטים חדשים ע"מ להתמודד עם תדרים גבוהים בקווי מתח - מסנני אלקטרו גארד פותרים את הבעיה אליה מתייחסים ב IEEE

שימו לב להצהרתם:

It can result in power loss and equipment damage and it may also be related to environmental safety issueshttp://standards.ieee.org/news/2011/harmonic.html

פורסם ב:23.10.2020 | anova